TỚI ĐI ANH KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ HẾT Nay em nhờ hết mọi người Ai cày em trả ngày mười đô la Cày cho em đám ruộng xa Ai rảnh giúp nhé cả nhà mến yêu Điều kiện phải có tính liều Phải cày liên tục suốt nhiều ngày luôn Chưa xong mà đã vội chuồn Để em phải cuốc em

TỚI ĐI ANH KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ HẾT Nay em nhờ hết mọi người Ai cày em trả ngày mười đô la Cày cho em đám ruộng xa Ai rảnh giúp nhé cả nhà mến yêu Điều kiện phải có tính liều Phải cày liên tục suốt nhiều ngày luôn Chưa xong mà đã vội chuồn Để em phải cuốc em buồn tội em Ruộng nhà em đất rất mềm Vì ruộng em có nước nem đủ đầy Tuy hơi nhiều cỏ nhiều cây Nhưng cày vẫn được cỏ này rất non ????????
30/09/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan