Nói chung là 2 bạn Ca Bin cũng đang ngóng gốm về lắm, mà đành lỡ hẹn nữa rồi, thế nên tối nay tôi post hàng giảm...

Nói chung là 2 bạn Ca Bin cũng đang ngóng gốm về lắm, mà đành lỡ hẹn nữa rồi, thế nên tối nay tôi post hàng giảm giá cho các bạn khách đỡ buồn nhen.
Thân.
17/08/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004173736849

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan