Lâu lâu post hình đồ ăn homemade để gợi nhớ FB mình thời đi học ở Anh thời mà hình phong cảnh UK than thở chuyện học và đồ ăn tự nấu là những chủ đề áp đảo mọi chuyện khác trên đời Canh này ngon dễ nấu mọi người khỏi hỏi nấu sao nha nhìn là biết nấu sao l

Lâu lâu post hình đồ ăn homemade để gợi nhớ FB mình thời đi học ở Anh- thời mà hình phong cảnh UK; than thở chuyện học; và đồ ăn tự nấu là những chủ đề áp đảo mọi chuyện khác trên đời :))) Canh này ngon, dễ nấu (mọi người khỏi hỏi nấu sao nha, nhìn là biết nấu sao liền rồi đó! :)))
29/07/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan