Lâu đài Kayserberg ở vùng Alsace của nước Pháp (nghĩa tiếng Đức là núi của vua), Đến đây để cảm nhận cuộc sống...

Lâu đài Kayserberg ở vùng Alsace của nước Pháp (nghĩa tiếng Đức là núi của vua)
Đến đây để cảm nhận cuộc sống Châu Âu thời trung cổ. Những hôm trời đẹp ta có thể nhìn đến tận biên giới nước Đức từ đây.
17/08/2018
Facebook: https://www.facebook.com/linhdo1971

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan