Hôm nay đọc được câu Ce qui est important c est cette lumière intérieure qui est en tous

Hôm nay đọc được câu
“Ce qui est important, c’est cette lumière intérieure qui est en tous’. (Điều quan trọng nhất, chính là ánh sáng bên trong mỗi con người chúng ta), một câu nói của diễn viên Jean Moreau mà Minh yêu thích. Và ánh sáng của những cảm hứng sáng tạo luôn trong Minh, hôm nay là một mồi thuốc thật đậm đà, cả hương lẫn vị.”
#camel
#beremarkable #inspiring #JeanMoreau
26/06/2020
2 bình luận:
Nghĩa Hiếu
26-06-2020, 02:12:46
Hút thuốc lá không tốt cho phổi đâu anh ! Nên hạn chế nhe anh!????
Minh Thien Vuong
26-06-2020, 02:12:46
Đúng là gì nhiều quá cũng không tốt.

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan