Dear all,, Các bạn học viên của Trung tâm Sejong Thái Nguyên chia sẻ ảnh hoạt động của lớp tiếng Hàn (hoạt đông trên...

Dear all,
Các bạn học viên của Trung tâm Sejong Thái Nguyên chia sẻ ảnh hoạt động của lớp tiếng Hàn (hoạt đông trên lớp, picnic...) trên trang này nhé Cường Phạm. Ghi rõ tên Hoạt động, thời gian và địa điểm nhé.
Thanks,
15/08/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010172976726
3 bình luận:
Vũ Thị Thu Hiền
04-05-2018, 19:07:34
A Cường ơi. E và mấy bạn muốn học ôn thi tokip chỗ mình có dậy k a? Nếu có thì bao nhieu người sẽ mơr đc lớp ah?
Sejong Thai Nguyen
04-05-2018, 19:07:34
em muons học topik may?
Vũ Thị Thu Hiền
04-05-2018, 19:07:34
Da tokip 1 a ah. E da dang ky thi vao thang 10. Ieu co hc dc k ah. B e thi chi hoc thoi chua thi ah. Mong a giup e ah

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan