Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ mỗi người có cách đọc của riêng mình

"Cuộc sống, là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống, là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Cuộc sống, là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân: Rằng tất thảy của tất thảy, chính là để cuộc sống, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn..."
• ST
27/06/2020
1 bình luận:
Trần Ngọc Hảo
27-06-2020, 02:10:31
Ứ nay đi quán lun ??

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan