Có đôi khi con người cần một khoảng lặng để nhận ra mình đã có những gì đang có những gì sẽ mất những gì

Có đôi khi con người cần một khoảng lặng để nhận ra mình đã có những gì, đang có những gì & sẽ mất những gì. Một khoảng lặng để biết được mình sống vì điều gì, vì mục đích gì.... Một khoảng lặng để thay đổi cuộc đời mình... p/s: mưa buồn cuối tuần
03/10/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan